Folianti : Boekhandel, Uitgeverij en Cursuswerk   Admin

Laatste Update: Mar 22 2020         Momenteel 384 boeken

op titel
op auteur
op uitgeverij
Aanbevolen boeken

Aanbevolen boeken die u kunt kopen bij Folianti.
U kunt ze bestellen door op de betreffende titel te klikken en ze aan uw winkelmandje toe te voegen.

Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu - In dit boek - Paulus' jeugd en jonge jaren deel 1 - laat de auteur zien dat de vaak ingewikkelde brieven van Paulus begrijpelijk worden als we ze plaatsen binnen het hellenistische Jodendom van de 1e eeuw. Deze vorm van Jodendom is weinig bekend in de christelijke kerken met als gevolg dat Paulus' brieven vaak slecht begrepen worden. Besproken worden het Hellenisme, het hellenistische Jodendom en de Griekse Bijbelvertaling (Septuagint) uit Paulus' tijd. Daarna laat de auteur aan de hand van vele voorbeelden zien wat daarvan is terug te vinden in de authentieke brieven van Paulus. Langs deze weg worden veel uitspraken van Paulus begrijpelijk, ook voor hedendaagse lezers. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij bieden dit boek aan voor € 22.50

Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld - In dit boek - Paulus' jeugd en jonge jaren deel 2 - laat de auteur zien welke invloed de Grieks-Romeinse wereld gehad heeft op de brieven van Paulus. Aan de orde komen de Romeinse cultuur ('Paulus' is een Romeinse naam!), de filosofische stromingen van het Stoïcisme en Platonisme die in zijn tijd vermengd werden, en de alom verbreide mysteriegodsdiensten. Aan de hand van veel voorbeelden laat de auteur zien wat van die vier verschijnselen is terug te vinden in de authentieke brieven van Paulus en hoe zij zijn theologie hebben bepaald. Ook nu weer worden veel uitspraken van Paulus begrijpelijk, ook voor hedendaagse lezers. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij bieden dit boek aan voor € 25.00

Christendom Ć  la Jezus - In dit boek wordt de joodse oorsprong van het christendom besproken aan de hand van liturgische thema's zoals de eredienst, de schriftlezingen, de feesten, de rustdag, de liturgische grondhouding, de opbouw van de eredienst, het gebed, de doop en de maaltijd. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij bieden dit boek aan voor € 20.50

Het mensbeeld van de Tora - Het mensbeeld van de Tora uitgelegd aan de hand van belangrijke thema's: de mens als partner van God en als lerend wezen; de dialoog met God in gebed en meditatie; de mens als sociaal wezen die gerechtigheid, naastenliefde en barmhartigheid als opdracht heeft; het bereiken van welzijn en vrede (sjaloom) als doel van de schepping. Het mensbeeld van de Tora wordt vergeleken met de mensbeelden van het christendom, de islam en moderne stromingen zoals rationalisme en romantiek. Het mensbeeld van de Tora is nog altijd van grote betekenis voor de moderne mens. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

De filosofie van het scheppingsverhaal - Het eerste scheppingsverhaal uit de Bijbel wordt gelezen als een filosofisch verhaal. Actuele onderwerpen: de mens als lichamelijk en geestelijk wezen; de verhouding van de mens tot het goddelijke; de relatie tussen de seksen; economie en natuur; de maakbaarheid van de samenleving en de betekenis van de rustdag; de empirische tegenover de ideologische levenshouding. Vergelijking met de Babylonische scheppingsmythen en de Griekse filosofie uit de tijd van ontstaan levert interessante inzichten op. De commentaren van latere rabbijnen zijn vaak verhelderend. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij bieden dit boek aan voor € 19.50

Als een duif naar het land van de oorlog - Jona is het bekendst van de storm op zee en van zijn verblijf in een grote vis. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met God. Al die onsamenhangende beelden hebben iets met elkaar te maken. Woordgebruik, uitdrukkingen, de tijd van ontstaan, verbindingslijnen met andere Bijbelverhalen, rabbijnse commentaren komen aan de orde. Het Jonaverhaal is een samenhangend betoog waarin enkele van Israëls fundamentele geloofsinzichten verstopt zijn. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij bieden dit boek aan voor € 19.50

Na bestelling krijgt u van ons per e-mail een offerte voor de betaling.

Voor meer informatie over het werk van Peter van 't Riet kunt u terecht op zijn website www.petervantriet.nl.

AANBEVOLEN
Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu

Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld

Christendom à la Jezus

Het mensbeeld van de Tora

De filosofie van het scheppingsverhaal

Als een duif naar het land van de oorlog


Uw Winkelmandje
Momenteel heeft u 0 boeken in uw winkelmandje met een totale waarde van € 0

Bijbel - Algemeen Geschiedenis - Algemeen Jodendom - Joodse mystiek
Bijbel - Archeologie Geschiedenis - Tweede Wereldoorlog Jodendom - Kunst
Bijbel - Nieuwe Testament Godsdienst Jodendom - Literatuur
Bijbel - Oude Testament Israel - Jeruzalem Jodendom - Liturgie
Bijbel - Tenach Israel - Land en volk Jodendom - Nederland
Bijbel - Vertalingen Israel - Platenboeken Jodendom - Rabbijnse literatuur
Christendom - Algemeen Israel - Taal & Cultuur Jodendom - Schrijvers/geleerden
Christendom - Christelijke visies op Israƫl Jodendom - Algemeen Kinderboeken
Christendom - Theologie Jodendom - Geschiedenis Kunsten
Christendom - Verhouding tot jodendom Jodendom - Godsdienst Literatuur
Filosofie en ethiek Jodendom - Hebreeuws Mens, Maatschappij en Onderwijs