Folianti : Boekhandel, Uitgeverij en Cursuswerk   Admin

Laatste Update: Sep 17 2018         Momenteel 385 boeken

op titel
op auteur
op uitgeverij
Aanbevolen boeken

Aanbevolen boeken die u kunt kopen bij Folianti.
U kunt ze bestellen door op de betreffende titel te klikken en ze aan uw winkelmandje toe te voegen.

Christendom Ć  la Jezus - In dit boek wordt de joodse oorsprong van het christendom besproken aan de hand van liturgische thema's zoals de eredienst, de schriftlezingen, de feesten, de rustdag, de liturgische grondhouding, de opbouw van de eredienst, het gebed, de doop en de maaltijd.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,30. Wij bieden dit boek aan voor € 20.50

Zonder Tora leest niemand wel - Een inleiding in het joodse karakter van de evangeliën. Het behandelt de Hebreeuwse taal en gedachtewereld van de evangelisten, de wijze waarop zij gebruik maakten van joodse bronnen, het dagelijkse joodse leven in hun verhalen en het midrasjkarakter van hun evangeliën. Ook de eeuwenlange verwijdering van het christendom ten opzichte van het jodendom en aan de toenadering die plaatsvindt sinds de Tweede Wereldoorlog komen aan de orde. Het boek leidt tot een andere kijk op de evangeliën dan gangbaar is in de christelijke theologie.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,30. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

Lukas de Jood - Bij eerste verschijning door de pers 'uitdagend' en 'verfrissend' genoemd. Na 30 jaar nog altijd actueel. Helder en zonder omwegen wordt het joodse karakter van het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen blootgelegd. Lukas was niet de Griek waarvoor hij eeuwenlang gehouden werd, maar een jood die schreef voor een joods publiek. Een must voor ieder die het Nieuwe Testament wil begrijpen als verzameling joodse boeken!
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland bedragen € 3,30. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

Lukas versus MatteĆ¼s - De evangelisten waren creatieve joodse verhalenvertellers. Zij schreven geen verslag van historische gebeurtenissen rond Jezus, ook voegden zij niet allerlei bronnenmateriaal aan elkaar. Evangeliën zijn joodse midrasjliteratuur, vandaag ook wel narratieve theologie genoemd. Het zijn theologische betogen over de beste strategie om de messiaanse tijd naderbij te brengen. Daarover verschilden Matteüs en Lukas met elkaar van mening. Uitvoerige vergelijking van hun verhalen brengt dat aan het licht.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,30. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

De filosofie van het scheppingsverhaal - Het eerste scheppingsverhaal uit de Bijbel wordt gelezen als een filosofisch verhaal. Actuele onderwerpen: de mens als lichamelijk en geestelijk wezen; de verhouding van de mens tot het goddelijke; de relatie tussen de seksen; economie en natuur; de maakbaarheid van de samenleving en de betekenis van de rustdag; de empirische tegenover de ideologische levenshouding. Vergelijking met de Babylonische scheppingsmythen en de Griekse filosofie uit de tijd van ontstaan levert interessante inzichten op. De commentaren van latere rabbijnen zijn vaak verhelderend. Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,30. Wij bieden dit boek aan voor € 19.50

Als een duif naar het land van de oorlog - Jona is het bekendst van de storm op zee en van zijn verblijf in een grote vis. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met God. Al die onsamenhangende beelden hebben iets met elkaar te maken. Woordgebruik, uitdrukkingen, de tijd van ontstaan, verbindingslijnen met andere Bijbelverhalen, rabbijnse commentaren komen aan de orde. Het Jonaverhaal is een samenhangend betoog waarin enkele van Israëls fundamentele geloofsinzichten verstopt zijn.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,30. Wij bieden dit boek aan voor € 19.50

Na bestelling krijgt u van ons per e-mail een offerte voor de betaling.

Voor meer informatie over het werk van Peter van 't Riet kunt u terecht op zijn website www.petervantriet.nl.

AANBEVOLEN
Christendom à la Jezus

Zonder Tora leest niemand wel

Lukas de Jood

Lukas versus Matteüs

De filosofie van het scheppingsverhaal

Als een duif naar het land van de oorlog


Uw Winkelmandje
Momenteel heeft u 0 boeken in uw winkelmandje met een totale waarde van € 0

Bijbel - Algemeen Geschiedenis - Algemeen Jodendom - Joodse mystiek
Bijbel - Archeologie Geschiedenis - Tweede Wereldoorlog Jodendom - Kunst
Bijbel - Nieuwe Testament Godsdienst Jodendom - Literatuur
Bijbel - Oude Testament Israel - Jeruzalem Jodendom - Liturgie
Bijbel - Tenach Israel - Land en volk Jodendom - Nederland
Bijbel - Vertalingen Israel - Platenboeken Jodendom - Rabbijnse literatuur
Christendom - Algemeen Israel - Taal & Cultuur Jodendom - Schrijvers/geleerden
Christendom - Christelijke visies op Israƫl Jodendom - Algemeen Kinderboeken
Christendom - Theologie Jodendom - Geschiedenis Kunsten
Christendom - Verhouding tot jodendom Jodendom - Godsdienst Literatuur
Filosofie en ethiek Jodendom - Hebreeuws Mens, Maatschappij en Onderwijs